PROGRAM

3 september 2017, Sal L 30, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) Stockholms Universitet. NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista

9.00 Introduktion
9.30 Åke Walldius, Docent i Människa-datorinteraktion, KTH. (user award, fackförbund)
9.45 Carola Löfstrand, Central ombudsman, Vision (fackligt arbete)
10.00 Katja Rantala, Atlas Copco samt STIMDI, Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människadatorinteraktion. (föreningen)
10.15 Lisa Jonsson, Forskare, Research Institutes of Sweden, RISE ICT/Acreo (användbarhet)
10.30 Teresa Cerrato-Pargman, Docent i Människa-datorinteraktion, Forskare Stockholms Universitet, Institutionen för Data- och systemvetenskap (critical computing)

Kaffe

11.00 Ann Lantz, professor i Människa-datorinteraktion vid KTH (utbildning)
11.15 Nina Bergdahl, Forskarstuderande, DSV, Stockholms Universitet (lärandemiljöer)
11.30 Ola Knutsson, FD, DSV, Stockholms Universitet (lärande, framtidsverkstäder)
11.45 Silvina Tejada Skoglund, Stockholms Universitet, Egovlab (citizen science)

Lunch

13.00 Bo Westerlund, professor Industridesign, Konstfack (familjer)
13.15 Patrik Hernvall, Docent i pedagogik, DSV, Stockholms Universitet (barn)
13.30 Sirkku Männikkö Barbutiu, FD, DSV, Stockholms Universitet (äldre)
13.45 Lena Norberg, lektor Ideal Lab, DSV, Stockholms Universitet (personer med dövblindhet)
14.00 Leonardo Madariaga Bravo, Forskarstuderande, Catholic University of Chile (medborgardeltagande)
14.15 Karin Hansson, Docent i Data- och Systemvetenskap, forskare Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (konst som deltagande)

Kaffe

15.00 Var står deltagande design i Sverige idag? Vilka dilemman möter vi? Var förenas våra praktiker och vad skiljer?
16.30 Sammanfattning

Middag