ORGANISATION

Teresa Cerrato-Pargman, PhD, Forskare Stockholms Universitet, Institutionen för Data- och systemvetenskap. Teresa Cerrato-Pargmans forskning rör sociokulturella perspektiv på förhållandet mellan text och teknik och berör frågor om digital läskunnighet, teknikstött lärande, samt hållbarhetsfrågor inom området  data-människa-interaktion.

Brendon Clark, PhD, är studiochef och senior forskare vid RISE Interactive Stockholm. Hans forskning rör bland annat användning av deltagande designmetoder för att utveckla framtidsscenarios i dialog med en mångfald av intressen och perspektiv. 

Karin Hansson, PhD, Forskare Stockholms Universitet, Institutionen för Data- och systemvetenskap. Karin Hanssons forskning rör e-deltagande och deltagande metodologier i stort. Med en bakgrund i bildkonsten är hon särskilt intresserad av hur visualiseringar påverkar delaktighet i beslutsprocesser.

 Ann Lantz, professor i Människa-datorinteraktion vid KTH. Lantz har forskat om medierad kommunikation, användardeltagande och beställarkompetens. För nuvarande ligger forskningsfokus på utmaningsdriven utbildning och hur design thinking kan stödja deltagande i studentprojekt som arbetar med utmaningar i det omgivande samhället.

Sinna Lindquist , PhD, Forskare Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Lindquist är specialist på deltagande metoder inom forskning och design. Hennes nuvarande forskningsområde är effektivisering av simuleringsbaserad övning och träning inom domänerna krishantering och försvar.

Bo Westerlund, PhD, Professor i Industridesign, Konstfack är i första hand inriktad på att utforska samkunskapande ansatser, där designers och andra deltagare tillsammans skapar kunskap om och presenterar förslag på det som upplevs som meningsfull framtida användning och utformning. 

Johan Ödmark, VD, Kista Science City AB. Kista Science City AB utvecklar och marknadsför Kista som ICT-kluster i nära samarbete med den offentliga sektorn, industrin och den akademiska världen. Kista Science City AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Stiftelsen Electrum.