ANSÖK OM ATT DELTA

Vad betyder ett demokratiskt inkluderande designarbete för dig? Det vill vi gärna diskutera vidare för att få svar på några av de frågor som intresserar oss:

  • Vad betyder förändringen av arbetslivet för de som designar användarcentrerat och deltagande?
  • Hur ser området deltagande design ut idag i ett skandinaviskt perspektiv?
  • Hur har 70-talets radikala ideer om medbestämmande överlevt?
  • I vilka områden har deltagande designmetoder och -processer nått mest effekt och varför?
  • Varför är deltagande design fortfarande viktigt för akademin och näringslivet?
  • Vad är bra exempel på deltagande design?

Skicka 1-2 A4 ansökan till khansson@dsv.su.se innehållande:

  • Presentation: dig själv, din verksamhet och hur du använder deltagande designmetoder.
  • Reflektion: hur du skulle vilja utveckla metoderna eller användningsområdena.
  • Dilemma: något problem eller motsättningar du upplever i din deltagande designpraktik.

Seminariet är avgiftsfritt men vi förväntar oss att alla deltagare bidrar med sina kunskaper. Seminariet bygger på deltagarnas presentationer samt ytterligare presentation av huvudtalare. Efter seminariet kommer bidragen dokumenteras i en publikation.

VIKTIGA DATUM

16 juni Deadline för ansökan om att delta
30 juni Besked om antagning
13 september Workshop