SEMINARIUM

Välkommen att dela erfarenheter om deltagande metoder, skapa ett nätverk samt  skriva design-historia!

PLATS: Sal L 30, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) Stockholms Universitet. NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista
TID: 13 september 2017 kl 9.00-17.00

Deltagande design har sina rötter i 1970-talets datoriseringsvåg och i en skandinavisk designfilosofi som betonar samarbetet mellan utvecklare och användare i syfte att förbättra kvalitetén i arbetslivet. Idag syns influenser från denna filosofi både i forskning och praktik. Inom området människa-datorinteraktion har vi idag en mängd metoder och processer för att skapa en mer demokratiskt upplyst förståelse av problem och möjligheter. Agila arbetsprocesser och prototyper, personas och scenarios är exempel på de verktyg som används för att sätta designen i ett sammanhang och utveckla och utvärdera den tillsammans med användarna.

I takt med en ökad globalisering och en flexiblare arbetsmarknad har arbetslivet radikalt förändrats och, i och med det, förutsättningarna för ett demokratiskt inkluderande designarbete. Detta vill vi från DSV Stockholms Universitet och CSC KTH, i samarbete med Kista Science City, STIMDI och forskare från Rise Interactive, Konstfack, och FOI, diskutera i ett seminarium om deltagande design.

Seminariet vänder sig till organisationer, privat företag, enskilda designers och forskare. Syftet är att synliggöra de förutsättningar som finns idag för deltagande designmetoder samt starta ett utbyte av erfarenheter. Resultatet av seminariet kommer att dokumenteras och publiceras.

För mer information, vänligen kontakta Karin Hansson (khansson@dsv.su.se, 0708-737813), Teresa Cerratto-Pargman (tessy@dsv.su.se), eller Ann Lantz (alz@kth.se).

Seminariet delfinansieras av Stockholms Universitets Samverkanscheckar